FLLM系列

非火工解锁的分离螺母,适用于多折太阳翼压紧、天线压紧、以及星上各种活动部件的压紧释放,具有低冲击、无污染解锁和可重复使用的特点,是替代火工切割器、火工分离螺母、爆炸螺栓等火工解锁装置的理想产品。 

联系我们

      北京市海淀区丰豪东路9号院2号楼4单元806
      北京微分航宇科技有限公司
      15301066981 魏东辉

      weifenhangyu@163.com